► OstatnéPrehlásenie

Prehlásenie o ochrane údajov

 

Toto prehlásenie o ochrane údajov sa vzťahuje na všetky webové stránky spoločnosti PLE Houses s.r.o. Nevzťahuje sa však na odkazy, ktoré užívateľa zo stránok spoločnosti Techem presmerujú a odkážu na informácie a služby externých subjektov.

Aké informácie zhromažďujeme? Ako s nimi pracujeme?

Spoločnosť PLE Houses s.r.o ukladá pri vstupe na svoje webové stránky názov domény alebo IP adresu pristupujúceho počítača a rovnako pôvodnú webovú stránku, z ktorej bol vstup realizovaný. V priebehu Vašej návštevy je ukladaný dátum vstupu, názvy sprístupnených súborov, URL, HTTP kód, stav a dĺžka vstupu a v rámci spojenia rovnako množstvo prenesených údajov. Tieto informácie sú spoločnosťou Techem využívané výhradne pre štatistické účely, kde jednotliví užívatelia zostávajú celkom anonymní. 
Na webových stránkach spoločnosti PLE Houses s.r.o. sú zhromažďované a ukladané údaje a to iba pre marketingové a optimalizačné účely. Pre prístup do sekcie pre partnerov  sú vytvárané užívateľské profily ktoré sa vytvárajú pri regitrácií nového partnera  a za účelom vytvárania týchto profilov môžu byť používané cookies. Cookies umožňujú opakované rozpoznanie internetového prehliadača. So zhromažďovaním a ukladaním vyššie uvedených údajov je možné kedykoľvek a s bezodkladným účinkom vyjadriť nesúhlas. V prípade, že si užívateľ nepraje prijímať cookies, musí byť vyrozumený s tým, že bude musieť pri každej návšteve webových stránok spoločnosti PLE Houses z technických dôvodov vždy zvlášť vyjadrovať svoj nesúhlas so zhromažďovaním a ukladaním vyššie uvedených údajov.

Čo je „cookie“? 

Cookie je informácia, ktorá umožňuje Vášmu prehliadaču komunikáciu s našim serverom a vytvára individuálne spojenie medzi Vašim počítačom a počítačom spoločnosti PLE Houses. 
Za týmto účelom je na počiatku relácie Vášmu počítaču formou cookies pridelený „názov“ (technicky = "Session-ID"), ktorým sa Vaše PC pri práci a komunikácii s našim serverom „preukazuje“. Náš server je tak schopný detekovať príslušný dopytujúci sa prehliadač a môže tak vracať Vaše individuálne údaje. 
Naše cookies neobsahujú žiadne Vaše osobné alebo evidenčné údaje, ale iba jednoznačné a náhodne generované "Session-ID", ktoré je po ukončení prehliadania webových stránok automaticky odstránené z Vášho prehliadača. Pri ďalšom spustení našich webových stránok je opäť náhodne vygenerované iné ID. 
V rámci prípravy internetovej ponuky spoločnosti sú používané cookies s obmedzenou platnosťou využitia, aby sa mohli webové stránky spoločnosti optimalizovať v súlade s Vašimi preferenciami. Príjem cookies môžete vo svojom prehliadači kedykoľvek vypnúť. V takom prípade je však možné, že sa Vám pri prehliadaní webových stránok eventuálne nebude ich časť optimálne zobrazovať, čo platí najmä pre užívanie online služieb. 
Okrem údajov o Vás, ktoré sú z Vašej strany poskytované dobrovoľne, napr. v rámci požiadavky o informačné materiály alebo pri používaní nášho online servisu, nie sú ukladané žiadne Vaše osobné údaje. 
Predávanie osobných údajov tretím osobám mimo spoločnosť PLE Houses, napr. za účelom propagácie či reklamy sa neuskutočňuje.  Pokiaľ v rámci realizácie obchodných procesov spolupracujeme s externými poskytovateľmi služieb, sme povinní riadiť sa zmluvnými vzťahmi v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z.z.

Vaša bezpečnosť je pre nás na prvom mieste.

Za účelom ochrany Vašich osobných údajov, ktoré má spoločnosť PLE Houses k dispozícii, sú používané ako ochrana pred neoprávneným prístupom a zneužitím rozsiahle technické a prevádzkové bezpečnostné opatrenia, ktoré spoločnosť pravidelne preveruje a aktualizuje ich technické nastavenie. 
Pokiaľ sú Vaše osobné údaje používané spoločnosťou PLE Houses v rámci centrálneho spracovania údajov za účelom zlepšenia zákazníckeho servisu alebo z technických dôvodov, je prostredníctvom vhodných opatrení zaistené, že je z hľadiska práva na ochranu osobných údajov zákazníkov dbané na striktné dodržiavanie ustanovení Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov. 
V prípade, že zmeníme Smernicu o ochrane údajov, budú prípadné zmeny uverejnené na tejto webovej stránke. Môžete sa tak kedykoľvek informovať, aké údaje zhromažďujeme a za akým účelom. 
V prípade záujmu Vám na základe písomnej požiadavky radi poskytneme informácie, týkajúce sa konkrétnych uložených údajov v súvislosti s Vašou osobou.

 
 

 

Copyright

PLE Houses s.r.o.
Všetky práva
vyhradené

Developed by

Webdesing a programovanie stránky - KAnet